Vincare WG

Vincare WG е системичен и контактен фунгицид.
Препаратот е двокомпонентен од а.м. FOLPET и a.м. BENTHIAVALICARB кој е нова група на системични фунгициди за контрола на пламеници.
Vincare WG