Shavit F 72 WDG

Shavit F 72 WDG е фунгицид со системично и контактно дејство.
Комбиниран двокомпонентен фунгицид за сузбивање на пламеници и пепелници.
Ефикасен е против многу болести во лозарството, овоштарството, градинарството и цвеќарството.
 
Shavit F 72 WDG