Qualy

Qualy е системичен фунгицид за сузбивање на причинителите на инфективни болести во:
  - Винова лоза
  - Јаболка
  - Круша
  - Коскесто овошје и др.
 
Qualy