Pyrinex 25 ME

Pyrinex 25 ME е инсектицид со широк спектар на дејство, за сузбивање на штетни инсекти во овошни и лозови насади, поледелски и градинарски култури.
Содржи 250 гр./л. активна материја Chlopyrifos, формулиран во облик на микрокапсулирана суспензија (МЕ)
 
Pyrinex 25 ME