Pison GR

PISON е несистемичен инсектицид со силно контактно и дигестивно дејство, а се користи за сузбивање на земјишни штетници во голем број културни растенија.
PISON содржи 50гр./кг. активна материја Clorpyrifos од групата органофосфорни суспстанци.
Инкорпориран во почвата PISON покажува особено изразена инхалациона активност, ги убива штетните инсекти кои се во непосреден контакт со производот.
 
Pison GR