Pendigan 330 EC

Селективен почвен хербицид за сузбивање на едногодишни класести и широколисни плевели во:
  - Пченка
  - Сончоглед
  - Тутун
  - Компир
  - Кромид
  - Грав
  - Грашок
  - Боранија
  - Ориз
  - Градинарски растенија
  - Украсни растенијаПоследни Производи


Последни Проекти