Оранжерии

Оранжерии Тип на оранжерии


Venlo Oranzerii

Оранжерија со стакло
Тип Венло


Класична полиетиленска оранжерија

Polietilenska Oranzerija
Nacin na odgleduvanje

Оранжерии Начин на одгледување

-Класично одгледување на почва

-Безпочвено одгледување

Предности:

  • Контрола на вода и ѓубриво
  • Оптимална влага во подлогата
  • Оптимално снабдување со хранливи материи
  • Рециклирање на водата
  • Еколошки предности
  • Широк избор на супстрати: органски и неоргански
  • Одгледување на растенијата во саксии и контејнери
Greenje

Coolnet rasprskuvaci

Оранжерии Греење и ладење

Опремата на Маган-Мак ефикасно ја контролира температурата и влажноста на воздухот во оранжериите. Системите за греење правилно ја распоредуваат топлината во просторот. Потребите за топлина се утврдуваат врз основа на барањето на растенијата, минималните температури во регионот, загубата на топлината од објектите, ветровите, температурните разлики во текот на денот и др.


Ладење, односно намалување на температурата во оранжериите е со вентилација на воздухот од внатре кон надвор (пасивно, со вентилациони отвори на покривот и странични отвори ; и со вградени вентилатори).
За смалување на температурата во оранжериите потребно е зголемување на влажноста на воздухот со распрскувачи Coolnet, влажни подлоги и засенчување.

Recikliranje na vodata

Оранжерии Рециклирање на водата

Собирање на дренажната вода и нејзино користење за наводнување на други култури кои се одгледуваат на почва. Рециклирање на дренажна вода во затворен систем со или без дезинфекција на водата. Потоа разредување на дренажната вода со дождовна вода и испуштање во природата.