Mirage 45 EC

Фунгицид со протективно и ерадикативно дејство.
Фунгицид за сузбивање на причинителите на широк спектар на болести во:
  - Кајсија
  - Вишна
  - Цреша
  - Слива
 
Mirage 45 EC