Merpan 80 WDG

Фунгицид со контактно и превентивно дејство, со широк спектар на дејство.
Се користи за сузбивање на причинителите на инфективните болести во:
  - Винова лоза
  - Јаболка
  - Круша
  - Јагоди
  - Домат и др.
 
Merpan 80 WDG