Kohinor 200 SL

Kohinor 200 SL е системичен инсектицид кој делува контактно и дигестивно.
Има добро системично дејство и преку коренот на растенијата
Ги сузбива штетните инсекти во:
  -ГРАДИНАРСТВОТО: пиперка, домат, модар патлиџан, краставица, тиквички;
  -ПОЛЕДЕЛСТВОТО: компир, тутун. 
Kohinor 200 SL