Капка по Капка

  Системите капка по капка и микро наводнувањето се едни од најефикасните технологии во светот. Секогаш обезбедуваат точни решенија за потребите на растенијата за вода и ѓубрива од една страна, и можностите и желбите на фармите од друга страна.
   Располагаме со најразновидни капалки и линии (црева) со вградени капалки, кои што нудат најсигурни и економични решенија во распоредување на водата и ѓубривата до растенијата. Капалките и линиите со капалки се поставуваат на површината или може да бидат внесени длабоко во почвата.

Модел Проток l/h Растојание Опсег на компензирање
UNIRAM 0.7 - 1.0 - 1.6 - 2.3 - 3.5 Од 0.1m до 1.5m 0.5 - 4 bar
Dripnet PC 0.6 - 1.0 - 1.6 - 2.0 - 3.0 Од 0.1m до 1.5m 0.5 - 2.5 bar
Модел Номинален проток l/h Растојание
Aries 1.0 - 1.5 - 2.0 - 3.0 - 4.0 Од 0.1m до 1.5m
STREAMLINE 0.8 - 1.1 - 1.6 - 2.2 Од 0.1m до 1.5m
Модел Проток l/h Опсег на компензирање
PCJ LCNL 0.5 - 1.2 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 8.0 - 12.0 - 15.0 0.7 - 4 bar
PCJ HCNL 0.5 - 1.2 - 2.0 - 3.0 - 4.0 1.5 - 4 bar

Превземете PDF проспект тука.

За детални информации за системите на netafim.com кликнете тука.

За повеќе информации и изработка на проекти контактирајте не тука.