Феромони за мониторинг

  Феромоните за мониторинг се алатка за следење на штетните инсекти во заштитата на растенијата. Феромонската клопка (стапица) содржи сексуален женски хормон со кој што ги привлекува машките единки од штетниците.

  Една од главните предности на феромонските стапици е тоа што тие ја откриваат и следат реалната појава на дадениот штетник на одредена локација и во истата година, така што нема потреба од претпоставки за донесување на потребните одлуки за заштита на растенијата.

Феромонски стапици:

RAG

VARL

Лепливи и обоени плочи:

PAL

Погледнете ја листата на достапни феромони тука.