Феромони за сексуално збунување (MD) за контрола на инсекти

  Методот за сексуално збунување при парењето е најуспешниот пристап за контрола на штетните инсекти во текот на изминатите неколку години.
  Ослободувањето на големи количини на синтетички женски феромон во културите (насади, посеви, објекти) се користи за спречување на парењето и дава неверојатно ефикасни ефекти за контрола на голем број штетници.