ДругоМодел Проток l/h Растојание Опсег на компензирање
UNIRAM 0.7 - 1.0 - 1.6 - 2.3 - 3.5 Од 0.1m до 1.5m 0.5 - 4 bar
Dripnet PC 0.6 - 1.0 - 1.6 - 2.0 - 3.0 Од 0.1m до 1.5m 0.5 - 2.5 bar
Модел Номинален проток l/h Растојание
Aries 1.0 - 1.5 - 2.0 - 3.0 - 4.0 Од 0.1m до 1.5m
STREAMLINE 0.8 - 1.1 - 1.6 - 2.2 Од 0.1m до 1.5m

За повеќе информации и изработка на проекти контактирајте не тука.