Apollo 50 SC

Контактен акарицид со долго резидуално дејство.
APOLLO 50 SC е ефикасен акарицид за сузбивање на фитофагните пајачиња во:
 - Овоштарството : јаболка, круша, слива, малина, црна рибизла, цитруси;
 - Лозарството : Виновата лоза;
 - Градинарството : домат, диња, јагода;
 - Поледелството : памук.
 
Apollo